Velkommen

SENIOR-FO'en mødes hver torsdag kl. 13.30 - 16.30 fra 1. oktober - 31. marts i medborgerhuset "Vålse Gamle Skole",

Østervej 14, Vålse, 4840 Nr. Alslev.

I perioden 1. april til 30. september tilstræbes det, at vi mødes en gang om måneden. Samværet skal være hyggeligt og uforpligtende - og medlemmerne er aktive i udviklingen af foreningen, samt i planlægning og gennemførelse af aktiviteter.

Ved den seneste generalforsamling blev det vedtaget, at kontingentet for den kommende sæson fastholdes på kr. 200,00 pr. person.

Kontingent betales til kassereren eller indsættes på vores konto i NORDEA:

CVR nummer: 32026877

 

Bankkonto Nordea er:

Reg. nr. 0679 Konto nr. 0747 145 431

Kontingentet betales senest 1. maj.

Gæster kan deltage for kr. 15,00 pr. person pr. gang.

Bestyrelsen pr. 28. april 2016:

Formand: Vagn Mortensen, Østergågade 12, 4800 Nykøbing F - tlf. 21 70 22 35

mailadresse: skippervagn@gmail.com

 

Sekretær: Frede Vinther, Rørosvej 108, 4760 Vordingborg - tlf. 61 10 37 35

mailadresse: afvinther@gmail.com

 

Jørn Larsen, Grynsevej 3, 4840 Nr. Alslev - tlf. 54 43 10 22 -

mailadresse: ma-j@privat.dk

 

Henning Simonsen, Herbergervej 14, 4840 Nr. Alslev - tlf. 54 43 12 42

ikke mail

 

Kasserer:

Randi Kubel, Nyvej 10, Orehoved, 4840 Nr. Alslev - tlf. 54 44 65 69

mailadresse: paaskedytten@hotmail.com

 

BEMÆRK:

Foreningen har fået egen mailadresse, som skal benyttes ved henvendelse til bestyrelsen. seniorfovaalse@gmail.com

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Bestyrelsessuppleant:

Suzanne Nielsen, Skerrisvej 17, Nr. Alslev - tlf. 54 43 10 83

 

Revisor: Preben Rasmussen, Nyvej 3,Orehoved, 4840 Nr. Alslev

Revisorsuppleant: Jette Ulvig, Gl. Færgevej 2, 4850 Stubbekøbing

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.